LID WORDEN

LIDMAATSCHAP
JOGGINGCLUB OOSTERZELE VZW
SPORTA Federatie vzw, clubnummer OV213
Secretariaat : Jacques De Cocker, Hoeksken 3, 9860 Oosterzele. Tel. 09/362.89.90
VZW nummer : 6843
Bankrekening : BE97 0017 0244 2249

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
een inschrijvingsformulier is te verkrijgen via de bestuursleden

Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december.
Herinschrijving (persoonlijke gegevens) :
· Naam :
· Voornaam :
· Betaling via Overschrijving op BE97 0017 0244 2249

Aanvullende gevevens (enkel bij nieuwe aansluiting of wijziging) :
· Adres :
· e-Mail adres :
· Geboortedatum :
· Telefoonnummer :
· Geslacht :
· Beginner / Geoefend :
· Lid van een andere sportclub : ja / neen (schrappen wat niet past)
· Het clubreglement is mij bekend : ja / neen (schrappen wat niet past)

handtekening aanvrager,


Als gemachtigd bestuurslid bevestig ik, ondergetekende, € 25.00/15.00/10.00 (zie verder) ontvangen te hebben m.b.t. bovenvermelde aanvraag tot lidmaatschap van onze joggingclub.

Datum : .................................. handtekening bestuurslid


LIDGELDEN:

Moment van inschrijving: van 01/01 t.e.m. 30/06 van het lopende jaar:
 € 25.00 (12 maand, maximum tot einde van het jaar)

Moment van inschrijving: vanaf 01/07 t.e.m. 31/12 van het lopende jaar:
 € 15.00 (6 maand, maximum tot einde van het jaar)